RISICO'S


Alles wat je moet weten over jouw tattoo!


Risico's


Het is ons bij wet verplicht u op de risico’s te wijzen, Wat zijn de risico’s voor mijn gezondheid?


Als de tatoeage of piercing in slechte omstandigheden gezet wordt, houdt dit risico’s in voor de gezondheid zoals:       


 • Bacteriële huid- of kraakbeeninfectie’s, tetanus

Bij Tatsu-Tattoo vindt de behandeling plaats onder hygiënische omstandigheden. Je kan enkel nog een bacteriële infectie oplopen door het slecht opvolgen van de nazorg instructie.


 • Virale infecties (meer bepaald hepatitis en aids)  

Virale infecties zijn bij Tatsu-Tattoo praktisch uitgesloten vanwege het gebruik van wegwerpmateriaal, spatels en veilige naaldmodules.


 • Allergische reacties op de inkt

De inkt pigmenten (met name de kleuren inkt) kunnen soms allergische reacties uitlokken. Bij ons wordt er standaard een allergietest uitgevoerd door middel van een drupje van de betreffende inkt op de huid.Waarop moet ik letten wat mijn gezondheidstoestand betreft?


Raadpleeg op voorhand een arts indien je: zwanger bent, lijdt aan hemofilie, allergie, een hartaandoening, een verminderd immuunsysteem of herhaalde infecties…


Raadpleeg een dermatoloog indien je huidproblemen ondervindt, wijnvlekken, moedervlekken, melanomen etc. hebt.


Ik ga binnenkort naar een festival en wil mij laten tatoeëren of piercen. Is dat een goed idee?


Neen, tatoeage- of piercingstands op rockfestivals, erotiekbeurzen, kermissen en allerhande markten zijn voortaan verboden. Als men op een evenement tatoeëert of piercet, let er dan goed op dat dit in goede hygiënische omstandigheden en met gesteriliseerd materiaal gebeurt.Ik wil een tatoeage laten zetten. Waarop moet ik letten ?


Bezint eer ge begint. Wil je echt de naam van je huidige partner laten tatoeëren? Zal je die tekening over tien jaar nog mooi vinden? De mode verandert!


Weet je ook op welke plaats op jouw lichaam een tatoeage wilt laten zetten? Is het een zichtbare plaats? Niet elke potentiële werkgever is tolerant tegenover zichtbare tatoeages. Heb je spijt van een tatoeage op je onderbeen of onderarm, dan zal je het warm hebben in de zomer met je lange broek of lange mouwen.Ik wil een piercing laten zetten. Waarop moet ik letten?


Een piercing laat een spoor na voor de rest van je leven. Het piercing materiaal moet voldoen aan de Europese aanbevelingen inzake nikkel. Goedkope juwelen die je op vakantie koopt, zijn vaak niet te vertrouwen.Op basis van welke criteria kies ik een tatoeage- of piercing zaak?


Kies in de eerste plaats voor een tatoeage- of piercing zaak die erkend is en gecontroleerd wordt door de FOD Volksgezondheid.

Wat controleert de FOD Volksgezondheid in een tatoeage- of piercingzaak?

De inspecteur van de FOD controleert de onthaalruimte, de werkruimte, het reinigingslokaal, de sterilisatie van het materiaal en de kwaliteit van de producten zoals inkt.Wat zijn de verplichtingen van een tatoeage- of piercingzaak?


De tatoeage- of piercingzaak moet:


 • Erkend zijn door de FOD Volksgezondheid en de tatoeëerder of piercer moet de opleiding inzake hygiëneregels gevolgd hebben.
 • Je bedenktijd geven alvorens tot handelen over te gaan.
 • Je een toestemmingsdocument in twee exemplaren laten ondertekenen. Op het exemplaar dat je krijgt, staan de risico’s vermeld die gepaard gaan met tatoeëren en piercen, de gevallen waarin je naar de dokter moet gaan, de mogelijke complicaties en contra-indicaties.
 • Je een document overhandigen waarin verduidelijkt wordt hoe je je tijdens de wondgenezing moet verzorgen en welke voorzorgsmaatregelen je moet treffen.
 • Je schriftelijk in kennis stellen van de identificatie van de inkt en het nummer van de gebruikte partijen.
 • Een tatoeëerder mag je niet tatoeëren als je onder invloed bent.Wat moet ik na het tatoeëren of piercen doen?


Pas de verzorgingstips die je van de tatoeëerder of piercer gekregen hebt, nauwgezet toe.

Vermin blootstelling aan de zon, bad, sauna en zwembad tijdens de wondgenezing.

Raak de zone waar de tatoeage of piercing uitgevoerd is, niet met vuile handen aan. Was steeds je handen alvorens je je piercing aanraakt of reinigt.

Hou de wondgenezing in de gaten. Als de wonde pijnlijk wordt, als je koorts, een infectie, huidletsels, rode vlekken of jeuk hebt, consulteer dan je arts.

Ik ga bloed geven kort nadat ik een tatoeage of piercing heb laten zetten. Moet ik dat melden

Ja. Meld vóór elke bloedgift dat je je hebt laten tatoeëren of piercen, ook al heb je het sieraad verwijderd. Je bloedgift zou gedurende een bepaalde periode geweigerd kunnen worden.


Waaruit bestaat de opleiding tot tatoeëerder of piercer?


Een tatoeëerder of piercer leert de basisprincipes van ontsmetting en steriliteit, en leert het steriele materiaal goed te gebruiken. Risico’s op infecties en bloedingen, eerste hulp, afvalbeheer, hygiëneregels en onderhoud van lokalen en meubilair behoren ook tot de opleiding.


Hoe verkrijgt de tatoeëerder of piercer de erkenning van de FOD Volksgezondheid?


De tatoeëerder of piercer volgt een opleiding van 20 uren. Als hij aan het einde van de opleiding slaagt voor een « praktisch » examen, kan hij de erkenning verkrijgen. De erkenning geeft blijk van de gevolgde opleiding en beoogt een garantie van kwalitatief hoogstaande dienstverlening naar de bevolking toe.Hoe kan ik zien dat een tatoeage- of piercing zaak erkend is door de FOD Volksgezondheid?


Vraag om het getuigschrift te zien van de opleiding inzake hygiëneregels. Dat is een rechtsgeldig bewijs. Als de tatoeëerder of piercer geslaagd is voor de opleiding, krijgt hij zijn erkenning.


Hoe kan ik een klacht of een gezondheidsprobleem dat ik ondervonden heb, melden?


Wij raden je eerst en vooral aan om over de klacht te praten en die uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat kan worden opgelost met een eenvoudig gesprek.Heb je een probleem vastgesteld op het vlak van hygiëne, sterilisatie van het materiaal of kwaliteit van de gebruikte inkt, stuur dan een mail naar marcel.vanderauwera@gezondheid.belgie.be. Jouw klacht zal worden behandeld door de Gezondheidsinspecteur van de betrokken provincie.En als het resultaat tegenvalt?
Tot wie kan ik mij wenden als ik de tatoeage wil laten verwijderen?


Probeer nooit om de tatoeage zelf te verwijderen. Raadpleeg een dermatoloog die ervaring heeft op dat vlak. Ongeveer 20% van de getatoeëerde personen heeft er spijt van achteraf. Een tatoeage laten verwijderen is pijnlijk, duur, tijdrovend en niet altijd met het gewenste resultaat.Welke vooruitgang is er de laatste jaren geboekt in de sector?


De FOD Volksgezondheid is al tien jaar belast met die materie. Hij wil de burger bewust maken en het tatoeëren en piercen veilig maken. De FOD volgt de evolutie van tatoeëren en piercen op de voet en biedt tips aan om de praktijk veilig te laten plaatsvinden. Hij werkt op Europees niveau mee aan de voorbereiding van een regelgeving met betrekking tot de hygiëne omstandigheden en de chemische kwaliteit van de inkt.Bestaat er een leeftijdsgrens?


Momenteel bestaat er geen formele leeftijdsgrens, hoewel minderjarigen wettelijk gezien wel steeds onder het ouderlijk gezag vallen. Het is voor 16- tot 18-jarigen verplicht om de toestemming te krijgen van een ouder of verantwoordelijke.Vijf goede tips voor de klant:


 1. Ik laat mij niet in een opwelling tatoeëren of piercen, om te « doen zoals de anderen » zonder er goed over nagedacht te hebben.
 2. Ik laat mij niet tatoeëren of piercen op een markt, een beurs, thuis of op een andere plaats dan een speciaal daartoe ingericht lokaal.
 3. Ik laat mij niet piercen met een pistool. Dat is enkel toegestaan voor de oorlel.
 4. Ik verwijder mijn sieraad nooit voordat de wonde volledig genezen is (behoudens medisch advies). Dat kan aanleiding geven tot infecties of besmettingen.
 5. Ik laat mij niet tatoeëren op een schoonheidsvlek! Op die manier kan de evolutie ervan niet in de gaten gehouden worden.