Toestemmingsformulier


Voorafgaand aan je tattoo afspraak wordt er voor de behandeling eerst ons toestemmingsformulier ingevuld, je krijgt een kopie mee (er ligt altijd een exemplaar ter inzage in onze shop).
Hiermee geven wij jou uitleg en inzicht in het nemen van een tattoo en dien je de volgende zaken te verklaren alvorens de tattoo wordt geplaatst:


  • Middels het tekenen van het formulier verklaar je kennis te hebben genomen van de informatie op onze website omtrent de risico´s voor je gezondheid bij het nemen van tattoeages. In onze shop ligt hiervan altijd een exemplaar ter inzage.
  • Wij verklaren dat we een 100% Vegan Tattooshop zijn.
  • De tattoo wordt geplaatst volgens de reglementering in het KB van 25/11/2005 betreffende tattoeages en piercings.
  • Een tattoeage is permanent, je mag voor de verrichting dan ook altijd bedenktijd vragen.


Middels dit formulier verklaar je dan ook het volgende:


  • De keuze om een tatoeage te laten zetten heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.
  • Vanaf een dag voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol of drugs.
  • Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de tatoeage, zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties.
  • Ik gebruik op dit moment geen anti stollingsmiddelen, en heb tot een week voor de behandeling geen inentingen gehad.
  • Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.


Als je tatoeage dient ter camouflage van een bestraling- of operatie litteken bespreek dit dan eerst met de arts door wie je bent behandeld of door wie je wordt gecontroleerd.


Indien je bij een dermatoloog onder behandeling bent of twijfelt over een huidprobleem, raadpleeg deze alvorens u besluit een tatoeage te laten zetten.

In de bovengenoemde situatie's dient u ons een attest te bezorgen van de arts of dermatoloog.


De volgende informatie wordt door ons aan jou gevraagd en naar waarheid ingevuld:

- Bent je momenteel onder behandeling van een arts?

- Gebruikt je momenteel medicijnen?

- Bent u ergens allergisch voor?

- Heb je een immuun stoornis?

- Hart- en vaatafwijkingen?

- Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? (Zwangere vrouwen worden door ons niet getatoeëerd! Mede door een verhoogde kans op infectie's.)

Het aanbrengen van een tatoeage word sterk afgeraden als een of meerdere keren „ja“ van toepassing is.


Ontwerp, Plaatsing en Inkt:


(je ontwerp wordt ingevuld, ook de plaats ervan en welke inkt er gebruikt wordt. Het merk, naam,lotcode en houdbaarheidsdatum ervan wordt aangeduid).

Er wordt ondertekend:


Ondergetekende, (naam) : ......................................................................................................................


Handtekening : ..............................................................................................................................................


Datum: __/__/____


Naam wettige vertegenwoordiger (indien jonger dan 18 jaar) : .......................................................................
Nummer legitimatiebewijs wettige vertegenwoordiger :
.......................................................................In het geval van een infectie, allergie e.d die na de behandeling opkomen, wordt er door ons geadviseerd een arts te raadplegen.

Toestemmingsformulier


Wij werken niet enkel voor ons maar ook voor jou volgens de regels!